Digiflags en GPS-transponders

De betekenis kennen en het daadwerkelijk toepassen van het gedrag behorende bij de vlaggencodes is een essentieel aspect tijdens het rijden op een circuit. Rijders dienen hun rijgedrag op het circuit direct aan deze vlaggencodes aan te passen. Het TT Circuit Assen hanteert digitale vlagpanelen genaamd "digiflags" en kunnen op 18 posities getoond worden.
Digiflags kunnen ter aanvulling of ter ondersteuning begeleid worden door vlagsignalen van de baancommissarissen. Het signaal dat als eerste getoond wordt gaat voor.

GPS-transponder

Met ingang van het seizoen 2024 werkt het TT Circuit Assen met zwarte GPS transponders tijdens circuitdagen om bewegingen van alle deelnemende voertuigen te monitoren. Met behulp van GPS-zenders is er zicht op de live positie van alle deelnemers. Zodra een voertuig stilvalt, of is betrokken bij een ongeval, ontvangt Race Control direct info over het startnummer en de positie van de betrokken deelnemer(s) en wordt direct hulpverlening vanuit Race Control aangestuurd.
De zwarte transponder dient aan het einde van de dag ingeleverd te worden, circuitofficials halen bij het inrijden van de pitstraat de transponder van de motor.

Verantwoordelijk

De deelnemer is verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de aan hem uitgereikte transponder.
Indien transponders niet geretourneerd worden ontvangt de deelnemer een factuur over de missende transponder.
De kostprijs voor de zwarte GPS-transponder bedraagt € 430,00 ex. BTW.
Is een deelnemer vergeten de transponder in te leveren dient de transponder binnen 14 dagen na het event op het TT Circuit ingeleverd te worden of aangetekend te worden opgestuurd naar:
TT Circuit Assen
De Haar 9
9405 TE Assen

Vlaggen site 2020.jpg

Klik op de links voor de vlaggencodes en info over de GPS transponders

Digiflags en GPS transponders TT Circuit Assen 2024

CRT- en IDC-digiflags verkorte versie 2024